Hemel – Hoor hoe een engel met Jezus meebidt

De tijd van genade is gekomen, dit is het uur. Psalm 102:14b

In de tuin Getsemane heeft Jezus zich teruggetrokken om te bidden. Hij weet dat hij die nacht uitgeleverd zal worden. Lucas schrijft dat hij op dat moment in doods- angst is. De hemel lijkt wel gesloten. Zijn leerlingen slapen. Maar in zijn worsteling met zichzelf, zijn opdracht en zijn hemelse Vader wordt Jezus niet alleengelaten.

Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven (Lucas 22:43).

Hoe heeft die engel Jezus kracht gegeven? Met een boodschap. Engelen zijn boodschappers. In Psalm 102 kun je horen hoe iemand in doodsnood bidt. Het zouden de woorden van Jezus kunnen zijn.

HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren, antwoord mij haastig nu ik roep (Psalm 102:2-3).

Je kunt ook horen hoe hij antwoord krijgt. Zijn gebed wordt overgenomen. Misschien wel door die engel. In ieder geval gaat het bidden in een andere toon verder. Het klagen stopt, de blik wordt nu gericht op God en het werk dat hij zal volbrengen. Jezus wordt door die woorden geholpen om de vreugde te zien die voor hem ligt, voorbij zijn lijden en sterven. De hemel is weer open.

Maar u, Heer, troont voor eeuwig, uw roem zal duren, geslacht na geslacht … De tijd van genade is gekomen, dit is het uur (Psalm 102:13 en 14b).