Hemel – Henoch wandelt zomaar de hemel in

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5:24, HSV

Henoch was een bijzondere aartsvader. In Genesis lees je dat hij een wandelaar was. Hij wandelde met God. Tijdens zo’n wandeling gebeurde er iets bijzonders met hem. Plotseling was hij van de aardbodem verdwenen. Blijkbaar zorgde dat wandelen ervoor dat de dood geen vat op hem kreeg.

Henoch was van de zevende generatie na Adam. Omdat mensen in die tijd nogal oud werden, kende hij zijn eerste voorvader nog. Misschien kwam hij daardoor aan zijn wandelgewoonte. Hij zal gehoord hebben hoe God met Adam en Eva wandelde in de hof.1 Dat wilde hij ook. Het werd zijn kenmerkende eigenschap.

Wat gebeurde er tijdens die wandelingen met Henoch? Ik denk dat hij werd wat zijn naam betekent: ingewijd. Henoch werd tijdens zijn wandelingen ingewijd in Gods gedachten. Gods eerste gedachte is dat we zullen leven met hem. Nou, dat zou Henoch weten: hij werd vóór zijn dood door God weggenomen.

Henoch wordt in de brieven van het Nieuwe Testament een man van geloof genoemd. Dat krijg je, als je wandelt met God: geloof in het leven dat God je gunt. Hij gunt je de hemel!

Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven (Hebreeën 11:5a).

1 Gen. 3:8