Hemel – Henoch leert je dat God plezier in je heeft

Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Hebreeën 11:5b

De naam Henoch komt van Hebreeuwse woord ‘onderwijzen’, ‘inwijden’, ‘ervaren’. Wat kunnen we dan van die paar woorden leren die er over Henoch in de Bijbel geschreven zijn?1

In de eerste plaats dat je met God mag wandelen. Stel je jouw leven maar eens voor als een levensweg. Zie je hoe God erbij was? Zelfs als je het je niet altijd bewust was, kun je achteraf zeggen: ‘Hij was er!’

In de tweede plaats dat je in nauwe verbondenheid met God mag leven. Herinner je je de momenten dat hij tot je hart sprak? Je mag de woorden die je van hem ontving koesteren en invloed geven in je leven. Je wordt er een mooier mens van.

In de derde plaats dat je bestemd bent voor de hemel. God nam Henoch daarin op. Maar jij hebt nu al de hemel binnenin je. God is met zijn Geest in jou komen wonen. Naarmate je langer met God wandelt, raak je steeds meer ingewijd in zijn hemelse patronen.

Maar het belangrijkste wat we van Henoch kunnen leren is misschien wel dat God plezier in je heeft. Daar ga je van stralen!

1 Gen. 5:18-24, Heb. 11:5-6, Jud. 1:14-15