Hemel – Hoe ga je naar de hemel?

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Psalm 91:11

Wat gebeurt er als je sterft? Hoe kom je in de hemel? De Bijbel spreekt nergens over een hemelpoort waar Petrus met sleutels de wacht houdt. Wel zegt Jezus dat hij je naar zich toe zal halen.1 Hoe? Door engelenverkeer. Jezus zegt dat je door engelen zal worden meegenomen de hemel in. Hij vertelt dat in een gelijkenis over een arme en een rijke man.

‘Op een zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten’ (Lucas 16:22a).

Hoe weet je dat dit ook met jou zal gebeuren? Jezus verzekert je van een plek bij hem in het paradijs. (Het paradijs is hetzelfde als wat Joden wel ‘Abrahams schoot’ noemen.) Hij vertelt dat aan de moordenaar die naast hem aan een kruis op zijn dood wacht.

‘Ik verzeker je: Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43).

Het paradijs dat eerst nog op aarde was,2 wordt nu in de hemel bewaard. Er zijn en- gelen die er met vlammende zwaarden de wacht houden.3 Zodra jij daar met jouw engelen aankomt, zullen ze je graag door laten.

Stefanus zei: ‘Ik zie de hemel geopend’ (Handelingen 7:56a).

1 Joh. 12:32; 2 Gen. 2:8; 3 Gen. 3:24