Hemel – De generatie die niet zal sterven

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven. 1 Korintiërs 15:51a

Moeten we ons erbij neerleggen dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort? Sinds Adam lijkt het daar wel op. De dood heerst tot op de dag van vandaag. Toch is hij een overwonnen vijand. Jezus is het bewijs: hij is ons voorgegaan in deze overwinning.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt (1 Korintiërs 15:20-22).

De opstanding uit de dood zullen alle mensen meemaken. Iedereen die met Jezus verbonden is zal dan een nieuw lichaam ontvangen, van Jezus’ kwaliteit. Maar weet je dat er een generatie is die niet zal sterven en dus de dood niet mee zal maken? Dat zijn Gods kinderen die leven als Jezus terugkomt.

Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet (1 Tessalonicenzen 4:16b-17a).

Er is niets mis mee om ernaar te verlangen om bij die generatie te horen. Je mag Jezus terug verwachten!