Hemel – Hoe is Jezus in de hemel voor jou op aarde?

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Romeinen 8:34b

Jezus is op dit moment de enige mens die in de hemel is. Wat doet hij daar? Hij zit. Jezus zit daar aan de rechterhand van de Vader.1 Hij zit als Gods geliefde Zoon op de troon. Vanaf die troon en vanuit die rust regeert hij. En de aandacht van zijn regering concentreert zich op jou en mij.

Want Jezus pleit daar voor ons. Dat betekent dat hij voor ons opkomt. Zijn aanwe- zigheid in de hemel garandeert ons dat onze zonden vergeven zijn. Dankzij hem hoeven we dan ook niet meer met onze zonden bezig te zijn.

Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen (Hebreeën 9:14a).

De hele kosmos is daarvan op de hoogte: alle machten moeten erkennen dat jij met een rein geweten mag leven.

Hierom (om een zuiver geweten, vers 21a) kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn (1 Petrus 3:21b-22).

Jezus bepaalt in de hemel dat jij op aarde vrij van schuld, schaamte en angst voor veroordeling mag leven in Gods aanwezigheid!

1 Heb. 8:1