Hemel – Hoe kom je bij de troon van de Genadige?

Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Hebreeën 1:3b

Stel je een troonzaal voor. De koning die daar op zijn troon zit, met zijn zoon naast zich. De koning is God, die de zonde niet kan uitstaan. Waar zondaars dus met geen mogelijkheid bij in de buurt kunnen komen. Maar zijn Zoon heeft de reiniging van de zonde voltrokken, lezen we. Dat heeft hij definitief gedaan. Het is klaar. Daarom zit hij daar nu naast God: om alle mensen die hij als de perfecte hogepriester gerei- nigd heeft (dat heeft hij gedaan door te sterven aan het kruis), om al die mensen goedgekeurd, gerechtvaardigd en geheiligd toe te laten in de troonzaal, tot bij de troon.

Daar zit God dus. Met Jezus naast zich. En daar kom jij aangelopen. Ben je bang? Blijf je liever op afstand? God zit niet op de troon om jou te veroordelen. Hij wrijft je jouw zonden niet onder de neus. Zijn troon heet de troon van de Genadige. Daar mag je zonder schuldgevoelens, schaamte, angst voor afwijzing of veroordeling verschijnen. Altijd. Onvoorwaardelijk. Dankzij Jezus.

Onze Vader is de Genadige. Hij regeert vanuit genade. Heb je hulp nodig? Een beetje meeleven? Hij zal je altijd welkom heten en je helpen. Sterker nog: hij zal je de kracht van zijn genade laten merken.

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden (Hebreeën 4:16).