Hemel – Jij bent welkom in de hemel

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige. Hebreeën 4:16a

God heeft Jezus de heerschappij gegeven over hemel en aarde. Jezus heeft die ge- kregen ter wille van ons. Hij verschaft je vanaf de aarde direct toegang tot de hemel.

Stel je eens de mooiste plek voor die je kunt bedenken. Sluit je ogen en laat je door de engelen in helder licht daarheen meevoeren. Naar Jezus die je welkom heet. Je voelt je zo blij, zo dankbaar, zo bevoorrecht. Je mag zijn waar hij is. In het huis van de Vader. Daar geeft hij je een plek waar je naast hem mag zitten. Hij vertelt je hoe geliefd je bent.

‘Kijk naar deze littekens,’ zegt hij. ‘Ik heb alles voor jou volbracht. Je zonden zijn je vergeven. Dankzij mijn bloed kan er niets tegen jou ingebracht worden. Nooit meer. Daarom mag je altijd bij me komen als je hulp nodig hebt. Ik zal je troosten, be- moedigen en nieuwe kracht geven. Dat zal direct invloed hebben op jouw situatie op aarde. Kijk maar, we zitten hier samen op de troon van genade. Ik heers vanuit genade.’

Je mag je voorstellen dat Jezus zo met je omgaat. Omdat de Bijbel ons zo’n blik in de hemel gunt.

Jezus is de verhoring van het gebed dat hij ons geleerd heeft, dat Gods wil zal gebeu- ren, zoals in de hemel, ook op aarde. Het ‘Onze Vader’ is een dankgebed geworden!1

1 Mat. 6:10