Hemel – Hoe leidt Gods Geest je?

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Romeinen 8:9b

Wet, zonde, veroordeling, die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie de wet overtreedt, begaat een zonde en die zonde leidt tot straf, tot veroordeling. Dit is een gegeven dat past bij Gods rechtvaardigheid.

Maar als God de veroordeling van onze zonden op Jezus heeft gelegd, verliest de wet zijn functie. Paulus schrijft dan ook: We zijn dood voor de zonde.1 We zijn ook dood voor de wet.2 Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn.3

De macht van wet, zonde en veroordeling is door Jezus tot een einde gebracht. En dat op rechtmatige gronden. Jezus was zonder zonde. Toch nam hij de zonde op zich, inclusief de veroordeling die tot de dood leidt. Zo vervulde hij de wet. Nu kan Gods Geest beschikbaar komen om ons te leiden in het leven dat God ons gunt.

Gods Geest leidt je niet door je op je fouten te wijzen en de wet erbij te halen om het goed te doen. Dat zou alleen maar tot veroordeling leiden, want je doet het nooit goed genoeg. Hij wijst je op Jezus, die ervoor gezorgd heeft dat je sowieso goed bent in Gods ogen. Echt goed genoeg. Hij leidt je door voortdurend te bevestigen dat je Gods kind bent.4 Je bent Gods erfgenaam, daarom leef je onder een geopende hemel!

1 Rom. 6:11; 2 Rom. 7:6; 3 Rom. 8:1; 4 Rom. 8:14-16