Hemel – Waarvan getuigt Gods Geest?

Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af. Hebreeën 10:15

De heilige Geest wijst ons op Jezus. Hij maakt ons duidelijk wat Jezus bereikt heeft voor ons. Hij getuigt ervan wie we zijn geworden dankzij Jezus. Waar getuigt de heilige Geest dan van? Dat we in Jezus voorgoed volmaakt zijn, ook als ons leven bestaat uit een proces van heiligmaking.

Door deze ene offergave (van Jezus) heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voor- goed tot volmaaktheid gebracht (Hebreeën 10:14).

De zonde oefent geen invloed meer uit op onze positie. In Jezus ziet God ons als heiligen. De heilige Geest legt dat vast in onze gedachten en in ons hart.

‘In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven …. Aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken’ (Hebreeën 10:16b en 17b).

Als de heilige Geest dat over ons getuigt, wat zeggen we dan over onszelf? Je mag in de spiegel kijken en zeggen:

‘Volmaakte Vader, u ziet mij in Jezus als uw volmaakte kind (ondanks mijn puisten, mijn grote neus en mijn zonden)…’

Je positie staat vast: je bent een heilige. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Nu volgt de praktijk: je heiliging. Daar gaat de heilige Geest je bij helpen. Je zult de zonde achter je laten en steeds meer veranderen naar het beeld van Jezus!