Hemel – Hoe heiligt de heilige Geest je?

Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Romeinen 8:4b

Waarom wordt er in wel vijf brieven tegen ons gezegd dat de wet voor ons tot een ein- de is gekomen? De wet maakt duidelijk wat God wil. Maar omdat mensen van nature zondig zijn, kunnen ze de wet niet volbrengen. God heeft dat dilemma zelf opgelost.

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht (Romeinen 8:3a).

Wat heeft God dan gedaan wat de wet niet kon? Hij heeft door Jezus afgerekend met de zonde, zodat hij ons niet meer hoeft te veroordelen.

Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend (Romeinen 8:3b).

Maar dat is nog niet alles. Het effect van Jezus’ werk is niet alleen dat de veroordeling is weggenomen, maar ook dat we nu wél kunnen volbrengen wat de wet van ons vraagt.

Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist (Romeinen 8:4a).

Let op wat hier staat: de wet wordt ín ons volbracht. In ons, niet door ons. In ons woont de heilige Geest, die de wet volbrengt. Omdat we Gods kinderen zijn (dat is onze positie), werkt Gods Geest in ons uit wat God van ons vraagt (in de praktijk).

Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze natuur, maar door de Geest (Romeinen 8:4b).