Hemel – Hoe ben je als je uit de Geest geboren bent?

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. 1 Korintiërs 2:12a

Jezus spreekt over een nieuw soort mens, opnieuw geboren. Hij vergelijkt zo’n mens met iemand die als de wind komt en gaat.

‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is’ (Johannes 3:8).

Gods Geest is Gods ‘ruach’, zijn adem, zijn wind. Die wind bracht bij de schepping orde in de chaos.1 Hij kwam op de pinksterdag beschikbaar voor alle gelovigen.2 Dezelfde wind heeft God vanuit de hemel ook in jou geblazen. Gods Geest vult jouw leven, draagt je, geeft je richting en zorgt ervoor dat je een bijzonder geluid afgeeft in je omgeving.

Gods Geest maakt je tot zo’n wonderlijk mens waarvan anderen denken: ‘Wat drijft hem?’ Je bent anders, onafhankelijk van omstandigheden en meningen, vrij van druk, schuld, schaamte, angst. Je wordt dan ook gedreven door een andere Geest dan de geest van de wereld. Je bent van de hemel.

Ja, jij ademt een andere Geest uit. Daarom geef je een heel ander geluid af: niet ne- gatief, maar zonder veroordeling, opgewekt, hoopvol. Herken je dat? Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. Die kant gaat God met je op.

1 Gen. 1:2; 2 Hand. 2:2 en verder