Hemel – Jezus in jou is zijn Geest in jou

Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. 1 Johannes 3:24

Jezus in ons is natuurlijk zijn Geest in ons. Zijn Geest, in ons! Denk eens mee. De Geest die Jezus vol maakte van wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid, de Geest van kennis en eerbied voor de Heer (zo wordt de Geest die op Jezus rust be- schreven in Jesaja 11:2), die Geest is ook in jou. De Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, schrijft Paulus, woont en werkt met dezelfde kracht in jou.1 Hij komt met heel zijn vrucht die jouw karakter vormt.2 Met al zijn gaven ook, die jij mag inzetten waar dat nodig is.3 Er leeft hemelse kwaliteit in jou en dat is te merken. Als Jezus het heeft over rivieren van levend water die uit ons binnenste zullen stromen,4 heeft hij het over zijn Geest.

Het wonder van Jezus in ons is het wonder van de heilige Geest. Hij is het bewijs dat Jezus vanuit de hemel in ons dagelijks bestaan op aarde woont en werkt. Hij inspi- reert je, verrast je, heiligt je (de heilige Geest, weet je wel). Hij maakt een ander mens van je. Jij brengt iets van de hemel op aarde, omdat je vol bent van Jezus!

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer (Romeinen 12:11).

1 Rom. 8:11; 2 Gal. 5:22-23; 3 1 Kor. 12:4-11; 4 Joh. 7:38