Hemel – Gods Geest komt met een hemelse taal

Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. 1 Korintiërs 14:4, NBG ’51

Het eerste wat God wil aanraken zodra hij met zijn Geest in jou woont is je tong. Je ziet dat al in het bijbelboek Handelingen. De tongen van vuur zetten direct de tongen van alle gelovigen in beweging.

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Handelingen 2:3-4).

Petrus brengt het evangelie in de Romeinse garnizoensstad Caesarea. Hij is nog niet uitgesproken, of de Romeinen stromen vol met Gods Geest. Dat kun je direct horen.

Ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen (Handelingen 10:46).

Paulus reist naar Efeze. Als hij in die stad begint over Jezus, blijken een paar mensen die al in Jezus geloven niets te weten van de heilige Geest. Hij bidt voor hen.

Toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden (Handelingen 19:6).

Paulus schrijft dat hij het liefst ziet dat iedereen in die nieuwe taal spreekt.1 Waarom is dat zo belangrijk voor ons allemaal? Omdat het ons versterkt en ons vanbinnen opbouwt. Het is een geheimtaal die ons verbindt met de hemel!

1 1 Kor. 14:5