Hemel – Hoe ga je bidden in de Geest?

Laat u bij het bidden leiden door de Geest. Efeziërs 6:18a

Gods Geest inspireert je om meer op Jezus te lijken. Maar hij wil zichzelf ook in jou tot uitdrukking brengen. Hij wil samen met jou bidden. Bidden in de Geest, in klank- taal, of in tongen, zoals dat heet. Jij mag met je tong en je stem met Gods Geest meedoen, maar nu even niet met je verstand. Omdat je daarmee nogal beperkt bent.

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten (Romeinen 8:26).

Hoe werkt dat? Jij stelt je tong en je stem beschikbaar. Wat je zegt is niet te verstaan. Maar omdat Gods Geest verbonden is met jouw geest, mag je erop vertrouwen
dat hij jouw klanken gebruikt en inhoud geeft. En dat zul je merken. Je wordt uit je vlakke gevoelens getild en uit je beperkte verstand, om intiem met God te communiceren.

God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren (Romeinen 8:27).

Gods Geest helpt je om in je omgang met God te groeien in overgave en intimiteit. Ben je met je verstand al snel klaar met bidden, in de Geest kun je maar doorgaan.1 Tegelijkertijd maakt dat je sterker en sterker.

1 1 Kor. 14:18, 1 Tes. 5:17