Hemel – Welke taal zullen we in de hemel spreken?

‘Dan zullen zij volkomen één zijn.’ Johannes 17:23b

Het is duidelijk dat God zijn kinderen tot een eenheid maakt. Jezus bad er op aarde al om.1 Maar daar is minstens een gemeenschappelijke taal voor nodig. We weten dat die bestond vóór de bouw van de toren van Babel.

Ooit werd er op de aarde één enkele taal gesproken (Genesis 11:1).

De spraakverwarring die God met allerlei verschillende talen bracht was een gevolg van de zonde. Daar zullen we in de hemel geen last meer van hebben. God zal alle dingen herstellen.2 Dus ook onze taal. Toch zien we in de hemel mensen met allerlei talen.3 Die diversiteit strekt het koningschap van Jezus tot eer.

Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem (Daniël 7:14a).

De verscheidenheid is groot. Maar de eenheid is groter. We lezen dat massa’s men- sen, engelen en dieren dezelfde woorden gebruiken om God toe te roepen, toe te zingen en toe te juichen. Misschien beheersen we daarom met z’n allen naast onze eigen talen ook wel een hemelse taal.