Hemel – Hoe zullen we koningen zijn?

‘Jij krijgt het bestuur over vijf steden.’ Lucas 19:19b

In de hemelse toekomst die voor ons ligt zullen we als koningen heersen.1 Heersen betekent verantwoordelijkheden dragen. Jezus zegt dat we de verantwoordelijkheid zullen krijgen over specifieke gebieden. Over steden. We zullen precies een taak krijgen die we aankunnen.2 We krijgen ook verantwoordelijkheid over engelen.3

Er zal veel verkeer zijn tussen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar we bij betrokken zullen zijn.

Als koningen die heersen zullen we creatief zijn en dingen naar ons hand zetten. We zullen ermee tot uitdrukking brengen hoe goed God is.

Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus (Efeziërs 2:6-7).

Laten zien of tonen betekent hier: voortdurend openbaren, zichtbaar maken, creëren. We zullen met ons wijze bestuur en onze creatieve werkzaamheden laten zien wat genade met ons doet en hoe goed God daarom is.

We zullen allemaal koning-kunstenaars zijn. En we zullen God als de grote koning- kunstenaar vereren. In alles wat we doen zullen we op hem afgestemd zijn en voor zijn troon aan hem verantwoording afleggen. Zonder enige schaamte, met alleen maar vreugde.4

1 Op. 22:5b; 2 Luc. 19:17; 3 1 Kor. 6:2-3; 4 Op. 7:15-17