Hemel – Moeten we de aarde minachten?

‘Ik heb een verbond met de dag en de nacht gesloten en de hemel en de aarde aan vaste wetten onderworpen.’ Jeremia 33:25b

Er zijn mensen die alles van de aarde minder vinden. Ze hebben geleerd dat ons leven hier op aarde alleen maar om de hemel draait. Oefening van het lichaam is van weinig nut. Verzamel je geen schatten op aarde. De wereld ligt in het kwade. Wij zijn hier vreemdelingen…

Het is waar dat de wereld beheerst wordt door kwade machten. Mensen proberen zich er op allerlei manieren aan te ontworstelen, maar moeten toch steeds weer voor die invloeden buigen. Maar wij niet. In ons leven is Jezus Heer. Daarom zijn wij niet van deze wereld, niet van de systemen die deze wereld beheersen. Toch zijn we wel verbonden met alles wat God hier op aarde heeft geschapen. In een lichaam dat God voor ons wilde. En een wereld die hem lief is. Zijn schepping is hem dier- baar. Daarom wil hij dat we voor de aarde zorgen. Net zoals hij wil dat we voor ons lichaam zorgen. En voor elkaar.

Gods schepping is kostbaar. Hij heeft een verbond met de hemel en de aarde gesloten. Een genadeverbond, samen met Jezus en met ons. Hij zal zelf voor heel zijn schepping instaan, ook in de toekomst. En ons daarin betrekken.

HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los (Psalm 138:8b).