Hemel – Heel de schepping wordt herschapen

Want kennis van de HEER vervult de aarde. Jesaja 11:9b

De wereld is een dreigende grootheid. Soms doet zich plotseling een ramp voor die ons hele leven op z’n kop zet. In zo’n wereld leven wij. Waar is God dan? Laat de schepper zijn schepping zomaar zijn gang gaan? Het lijkt erop. Toch zegt de Bijbel dat Jezus alles draagt met zijn woord. Dus dat alles van waarde is en de kant op gaat die hij zegt.

Hij schraagt de schepping met zijn machtige woord (Hebreeën 1:3b).

God komt in het bijbelboek Job met een hele stoet dreigende dieren en veel natuur- geweld. Hij blijft Job hoofdstukken lang bestoken met vragen over de reden ervan. Job kan alleen maar zeggen dat God weet wat hij doet.

‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt’ (Job 42:2a).

We kunnen de rampen die we zien en waar we soms zelf in terechtkomen niet altijd ontwijken, laat staan dat we ze kunnen verklaren. Ik denk ook niet dat het onze op- dracht is om alles kloppend te maken. We zullen moeten leren leven met onzekerheid.

Maar God geeft wel vergezichten. Uitzicht op betere tijden. De hemel. Daar kunnen we ons voorstellingsvermogen mee voeden. Er hoop uit putten. Verwachting. Want één ding is zeker: zoals wij uit de dood zullen opstaan, zal heel de schepping in een nieuw bestaan opstaan.1

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam (Jesaja 11:6).

1 Rom. 8:18-23