Hemel – Hou vast aan de genade

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Hebreeën 12:28

Ben je ook nieuwsgierig naar wat God heeft beloofd? Hier staat dat we een on- wankelbaar koninkrijk ontvangen. Terwijl alles geschud wordt en aan verandering onderhevig is, staat Gods plan vast. Richt je je op Gods koninkrijk, dan weet je wat je krijgt. Helaas hebben de vertalers niet duidelijk gemaakt hoe je dat koninkrijk dan mag ontvangen. In de Herziene Statenvertaling lees je dat wel.

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden (Hebreeën 12:28a, HSV).

Het gaat erom dat we aan de genade vasthouden! Gods zegen is niet afhankelijk van ons wisselvallige gedrag, maar van zijn onverdiende goedheid. En die staat vast.

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag (Hebreeën 12:28).

Alleen als we Gods genade vasthouden, zijn we in staat om God zo te dienen en te vereren dat hij er behagen in schept. God vraagt om eerbied en ontzag voor zijn genade. Dan kan hij op zijn beurt ons geven wat hij heeft beloofd.

Wat een genade: je ontvangt straks een onwankelbaar koninkrijk. En als je Gods onverdiende goedheid vasthoudt, leef je nu al in dat koninkrijk als een koning die heerst over de wankele aardse omstandigheden.1

1 1 Pet. 2:9