Hemel – Is de hemel niet symbolisch?

Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. Openbaring 22:3b-4a

Moet je wat de Bijbel over de hemel beschrijft wel letterlijk nemen, of is het allemaal symbolisch? Nee, het is én, én. In het oude Israël droeg de hogepriester kleding met allerlei symbolische betekenissen. Maar hij moest zich wel degelijk omkleden! Het kruis van Jezus is een enorm sprekend teken. Maar datzelfde kruis heeft wel op een bepaalde tijd en plaats rechtop in de grond gestaan. En Jezus heeft toen en daar ook echt zijn laatste adem uitgeblazen. Jezus is niet alleen symbolisch uit de dood opgestaan en naar de hemel gegaan. Paulus zegt dat als Jezus niet letterlijk was opgestaan, gelovigen maar zielige mensen zouden zijn.1

Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn (1 Korintiërs 15:19).

Met de hemel is het net zo. Het verarmt je geloof als je de hemel niet letterlijk neemt. In de beschrijvingen van de hemel kun je beslist heel veel symboliek ontdek- ken. Maar de letterlijke betekenis zou wel eens van meer gewicht kunnen zijn dan alles wat we in ons aardse bestaan gewichtig vinden. God vindt de echtheid van de hemel in ieder geval zo belangrijk dat hij daar zelf woont. Straks zullen we hem met eigen ogen zien,2 dus hoe echt wil je het hebben?

1 1 Kor. 15:12-19; 2 1 Joh. 3:2, Op. 22:4