Hemel – In de hemel is een echte stad

We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Hebreeën 13:14b

Er is in de hemel een echte stad. Hij is door God zelf ontworpen. De mensen die in de eerste hoofdstukken van de Bijbel worden beschreven keken er al naar uit.1

Hij heeft voor hen een stad gereedgemaakt (Hebreeën 11:16b).

We zijn met alle gelovigen uit alle tijden verbonden, in afwachting om deze hemelse stad binnen te gaan.2

Als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, zal deze hemelse stad op aarde komen. Dat zal een aangrijpend moment zijn, waar we allemaal getuige van zullen zijn.

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan (Openbaring 21:2a).

Het gaat om een enorme metropool, met afmetingen van een afstand van Amsterdam naar Moskou, maar dan als een kubus, want hij gaat ook de hoogte in.3 Er zullen heel veel mensen wonen en er zal ook verkeer in- en uitgaan.4 Net als nu, is ook daar een regering. Jezus zelf zal er koning zijn en Gods troon zal daar staan.5 Want ook God woont daar. Misschien is dat wel het grootste wonder van deze hemelse stad op aarde!

Gods woonplaats is bij de mensen, hij zal bij hen wonen (Openbaring 21:3b).

1 Heb. 11:10 en 16; 2 Heb. 11:39-40 en 12:22-24; 3 Op. 21:15-17; 4 Op. 21:24-26; 5 Op. 22:3