Hemel – Voortdurend contact tussen hemel en aarde

‘Jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhoog- gaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ Johannes 1:51b

Hemel en aarde zijn geen van elkaar afgesloten ruimten. Er is voortdurend contact. Dat besef kan een geweldige bemoediging voor je zijn. Je bent nooit alleen!

Niet dat mensen in de hemel en op aarde met elkaar in contact blijven staan. Dat gebeurt in de Bijbel bijna nooit. De Bijbel verbiedt het om je met dode mensen te bemoeien of hen te vereren.1

Maar er is wel engelenverkeer tussen hemel en aarde. Daar zijn veel voorbeelden van. Abraham, Jakob, Jozua, Gideon, Jozef, Maria, Jezus, allemaal werden ze bezocht door engelen. Soms hadden ze het eerst helemaal niet in de gaten, soms was het een overweldigende ervaring. Engelen kwamen met een boodschap uit de hemel, of om iemand te helpen. Ook Jezus kreeg hulp van een engel, toen hij bang was om dood te gaan.

Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven (Lucas 22:43).

De hemel is dus betrokken bij ons. Jezus zei dat engelen zelfs onze kinderen vertegenwoordigen in de hemel.

‘Hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader’ (Matteüs 18:10b).

1 Deut. 18:9-14