Hemel – De hemel hoort bij je geloofsfundament

Zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. 1 Korintiërs 15:49b

Geloof je dat Jezus aan een kruis is gestorven? Geloof je dat hij uit de dood is opge- staan? Geloof je dat hij in de hemel is? En geloof je dat jij straks daar ook je plaats zult hebben? Dat hoort allemaal bij elkaar.

Paulus noemt de volgende punten het geloofsfundament van onze redding:

1. dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat;
2. dat hij is begraven;
3. dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat;
4. dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen en daarna aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk (1 Korintiërs 15:3b-6a).

Daarna besteedt hij extra aandacht aan het vijfde punt: dat onze redding leven in de hemel betekent, in een nieuw lichaam. (Heel het Nieuwe Testament spreekt daar trouwens vaker over dan over enig ander geloofsthema!)

5. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt (1 Korintiërs 15:22).

Geloof je het een, dan mag je ook het ander geloven. Jouw vooruitzicht is de hemel en dat je daar zult zijn zoals Jezus.

Zoals wij nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben (1 Korintiërs 15:49).