Hemel – We zullen in de hemel zijn zoals Jezus

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hebreeën 12:2a

Als je aan de hemel denkt, hoe zie je jezelf daar dan? Je zou naar Jezus moeten kijken, want je zult in de hemel net zo zijn als hij.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is (1 Johannes 3:2).

Jezus heeft met zijn opstanding uit de dood al onze vijanden overwonnen. En ook al zien we dat nog niet altijd, we blijven in alles waar we tegenaan lopen kijken naar hem. Hij heeft het volbracht!

Er is niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien we nu nog niet; wel zien we dat Jezus … nu met eer en luister gekroond is (Hebreeën 2:8b-9).

We kunnen altijd naar Jezus kijken, omdat hij in ons is. In onze gebeden kunnen we ons afstemmen op hem. Hij is in ons met zijn liefde, vrede en blijdschap. Ook geeft hij ons de hoop dat we straks net zo zullen stralen als hij.

Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister (Kolossenzen 1:27b).

Wat een geweldig vooruitzicht: we zullen zijn zoals Jezus! Daarom blijven we naar hem kijken.