Hemel – We krijgen nu al hemelse zegen

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Efeziërs 1:18a

De hemel is dichterbij dan je denkt. We hoeven niet te wachten op alle goede din- gen van de hemel tot we in de hemel zijn. We kunnen ze nu al ontvangen. Hoewel Jezus in de hemel is, leeft hij met zijn Geest in ons hart. Hij is bij ons met zijn hemel- se invloed. Met zegeningen vanuit de hemel.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Efeziërs 1:3).

Je zou het eerste hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Efeziërs eens helemaal moeten lezen. Daar zie je met hoeveel zegen Jezus komt.

• Met Gods liefde, omdat God voordat hij aan zijn plan begon jou als zijn kind wilde.1 • Met de vergeving van al jouw zonden, wat Jezus met zijn bloed heeft bereikt.2
• Met het mysterie dat jij in Jezus geplaatst bent.3
• Met de zekerheid dat hij alles af zal maken wat hij van begin af aan heeft gewild.4

• Met Gods Geest in je, die je met de hemel verbindt.5

Paulus bidt dat je Gods goedheid zult ervaren.6 Want Jezus is machtig om die in jouw leven uit te werken.7 Hoe je die hemelse zegen ervaart? Als je op Jezus blijft letten, onze hemelse koning. Hij komt met al die hemelse zegen!

1 Ef. 1:4-6; 2 Ef. 1:7; 3 Ef. 1:4, 5, 6, 7; 4 Ef. 1:9-12; 5 Ef. 1:13-14; 6 Ef. 1:15-19; 7 Ef. 1:20-23