Hemel – Máár… er is troost!

‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’ Matteüs 5:4

Soms worden we zo overstelpt door teleurstelling en verdriet, dat we troost nodig hebben. Mag dan Gods woord tot je doordringen? De hoop die hij je wil geven?

Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich (Psalm 126:5).

Alles lijkt soms zo zinloos. Maar wat wil je horen?

De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af. Maar… (1 Petrus 1:24-25a).

Let op het máár – want dan gaat God spreken! Wat hij zegt is van groter gewicht dan alles waar jij nu in zit.

Maar! Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan (1 Petrus 1:25b).

God draagt je door de grootste moeite, de ergste pijn. Hij brengt je op je plek. Straks wandel je zomaar de vreugde binnen, daar waar je thuishoort.

Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten weg (Jesaja 35:10).

Heb je het gehoord? Vreugde dus! Hoe gelukkig zul je zijn als je bij hem thuiskomt!

Hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelse machten, van verlangen smacht mijn ziel. Gelukkig wie wonen in uw huis (Psalm 84:2, 3a, 5a).