Hemel – Máár… we zullen hem zien!

Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Hebreeën 13:14

Je kunt het helemaal niet meer zien zitten. Misschien zit je in een moeilijke situatie, of hebben vrienden je verlaten. Het kan ook zijn dat je in een sleur zit, of dat alles uitzichtloos lijkt. Bedenk dan dat alles anders zal worden, maar dat je geduld moet hebben.

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt (Jakobus 5:7a).

Het kan zijn dat je emoties alle kanten op gaan. Luister dan naar Jezus, want hij weet ervan.

‘Jullie hebben nu verdriet. Maar…’ (Johannes 16:22a).

Let op het máár – want dan gaat Jezus je iets vertellen! Wat hij zegt is van groter gewicht dan alles waar jij nu in zit.

‘Maar! Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen’ (Johannes 16:22b).

Heb je het gehoord? Vreugde dus! Als je bedenkt dat je Jezus zult zien, verandert alles waar je nu in zit. Als je naar hem verlangt is de rest minder belangrijk. Soms moet je je hart van de omstandigheden afkeren en je lichaam disciplineren om je te richten op Jezus.

Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God (Psalm 84:3b).