Hemel – Sommige mensen hebben de hemel al bezocht

Er stond een deur open in de hemel. Openbaring 4:1b

De hemel lijkt een afgesloten gebied voor mensen. Nu nog onzichtbaar en onbereik- baar. Toch beschrijft de Bijbel dat er voortdurend verkeer bestaat tussen hemel en aarde. Engelenverkeer. Maar ook mensen krijgen toegang tot de hemel. Je kunt bijvoorbeeld lezen dat Henoch en Elia in de hemel opgenomen werden.

Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde door- dat God hem wegnam (Genesis 5:24).

Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel (2 Koningen 2:11b).

Andere mensen mochten in de hemel kijken en terug op aarde vertellen wat ze hadden gezien. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld de apostel Paulus.

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd (2 Korintiërs 12:2a).

En de apostel Johannes natuurlijk. Hij wijdt een heel boek aan wat hij te zien krijgt.

Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven’ (Openbaring 4:1b).

En wij? Ook al zijn we er zelf misschien nooit geweest, de heilige Geest verbindt ons met de hemel. Hij geeft ons hemelse zekerheid.

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (Romeinen 8:16).