Hemel – De hemel is nog niet wat hij moet zijn

Omdat God voor ons iets beters had voorzien. Hebreeën 11:40a

God schiep de hemel en de aarde. Maar de hemel is nog niet wat hij moet zijn (en de aarde trouwens ook niet). Jezus heeft er intussen wel iets veranderd. Toen hij naar de hemel ging, was dat om daar een plaats voor ons klaar te maken. Omdat de hemel niet af is zonder ons, moeten alle geloofshelden die voor Jezus’ komst op aarde hebben geleefd daar op ons wachten.

Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken (Hebreeën 11:39-40).

Maar ook als we na ons sterven in de hemel komen is die nog steeds niet klaar. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Waarom? Omdat hij een onvoor- stelbaar goed plan voor ons heeft. Hemel en aarde zijn daar onderdeel van. God zal met die vernieuwing laten zien hoeveel hij van zijn kinderen houdt. We zullen ervan versteld staan en nog veel meer reden hebben om van hem te houden en hem te aanbidden. En daar is dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor nodig.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij (Openbaring 21:1a).