Hemel – De hemel verandert nog behoorlijk

Wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3:13a

De hemel maakt volgens de Bijbel een ontwikkeling door. Je kunt verschillende stadia onderscheiden.

1. Eerst was er de hemel van voor de zonde. Op aarde stond het paradijs van Adam en Eva ermee in verbinding.1 Het was de hemel van voordat de satan en zijn engelen tegen God rebelleerden.2

2. Toen was er de hemel van voor Jezus. Het was wat Jezus Abrahams schoot of het paradijs noemde.3 Daar kwam iedereen terecht die rekening hield met Gods goedheid. Daarnaast had je de Sheol (Hebreeuws) of Hades (Grieks), waar rebellerende mensen in het dodenrijk verbleven.4 De satan had toen nog vrije toegang tot de hemel.5

3. Nadat Jezus uit de dood is opgestaan heeft hij heel de hemel met zijn aanwezig- heid gevuld.6 Hij geeft mensen toegang tot het paradijs, dat in de hemel bewaard wordt.7 Satan kan daar niet komen. Hij is overwonnen,8 al gaat hij nog wel tekeer op aarde.9

4. Als Jezus terugkomt op aarde, komt er een nieuwe hemel en een nieuw aarde.10 Na het laatste oordeel zal er geen zonde en dood meer zijn. We mogen daar voor eeuwig zijn.11 Voor de satan en zijn trawanten is er een poel van vuur.12

1 Gen. 2:8; 2 Jes. 14:12-15, Ez. 28:11-19; 3 Luc. 16:22, 23:43; 4 Luc. 16:22-24; 5 Job 1:6; 6 Ef. 4:10;
7 Luc. 23:43; 8 Zach. 3:2, Kol. 2:15, Op. 12:7-9; 9 Ef. 6:12; 10 Op. 21:1-4; 11 2 Kor. 5:8; 12 Op.20:10-15