Hemel – Wat God met de hemel wil zal gebeuren

‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen.’ Hebreeën 10:9b

God wil bij mensen wonen. Dat heeft hij altijd al gewild. Daarom komt hij straks met een nieuwe aarde. Maar nu is de hemel nog de plek waar we naartoe gaan om bij Jezus te zijn.

‘Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben’ (Johannes 17:24a).

Jezus heeft voor ons een plaats in de hemel klaargemaakt. Als we gestorven zijn, zijn we daar bij hem.

‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen’ (Johannes 13:36b).

Jezus is daar om voor ons te zorgen, nu al.

Zo kan hij ieder die tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten (Hebreeën 7:25).

Maar straks zal God bij óns wonen.

Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen (Openbaring 21:3b).

God zal daarvoor een nieuwe hemel en aarde maken die dat perfect mogelijk maken. Daar zal ons thuis zijn, het thuis van Gods huisgezin. God zal hier de Vader zijn die hij altijd al wilde zijn. En waarvoor Jezus hem zoveel kinderen bezorgde.

Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde (Jesaja 53:10b).