Hemel – Is er nog discriminatie in de hemel?

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was. Openbaring 7:9a

Een van de mooiste beelden die ik van de hemel voor me zie is wel de aanwezigheid van zoveel verschillende mensen. Massa’s mensen, allemaal anders, allemaal even kostbaar en geliefd. Want de hemel is niet elitair. Er is geen hiërarchie. Niemand krijgt er een voorkeursbehandeling. Iedereen zal koning zijn.

Zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid (Openbaring 5:10b).

De hemel discrimineert ook niet. Niemand zal minderwaardig zijn. Alle kleuren en maten mensen komen er samen. Het zal een feest van verschillen zijn.

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal (Openbaring 7:9a).

De hemel is dus voor alle mensen. Iedereen met een verlangen naar betere tijden kan zich erdoor aangesproken voelen en er geloof en hoop in vinden. Dat komt omdat Jezus daar de gastheer is. Bij hem voelt iedereen zich thuis. Daarom eert iedereen, hoe verschillend ook, hem spontaan.

En zij zetten een nieuw lied in: … U bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal (Openbaring 5:9).