Hemel – Wat is het verschil tussen kerk en hemel?

‘Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.’ Lucas 12:32

In de hemel gaat het over een menigte.1 Op aarde nooit. In de hemel zullen we God massaal aanbidden. Op aarde doet de kerk dat niet. Omdat de kerk hier iets anders te doen heeft. We moeten discipelen maken, en dat kan alleen maar in kleine groepen.2

Jezus doet dat voor. Hij nodigt drie mannen bij zich uit in het huis waar hij logeert.3 Zo zet hij de toon voor wat de kerk moet zijn.4 Hij kiest er twaalf uit om mee op te trekken.5 Tweeënzeventig die hij traint en erop uitstuurt.6 Honderdtwintig die hij vervult met zijn Geest.7 Meer worden het er niet. Omdat de kerk alleen discipelen kan maken als iedereen elkaar kent. Daarom begint de kerk na Pinksteren in Jeruzalem weer bij mensen thuis, precies zoals Jezus ermee begon.8 En doet Paulus de groeten aan groepen mensen die thuis samenkomen.9

Alleen een kleine kudde kan Gods koninkrijk ontdekken, zegt Jezus. Alleen als je sterk op elkaar betrokken bent. In de hemel is zo’n klein aantal niet meer nodig. Omdat we God dan allemaal zullen kennen. Al zijn we nog zo verschillend, we zijn dan met z’n allen een volmaakte eenheid. Daarom zullen we God daar massaal aanbidden!

1 Op. 7:9; 2 Mat. 28:18-20; 3 Joh. 1:37-39; 4 Mat. 18:19-20; 5 Mat. 10:1-4; 6 Luc. 10:1; 7 Hand. 1:15, 2:1-4; 8 Hand. 2:41-47; 9 Rom. 16:1-16