Hemel – Jezus, de hogepriester die voor ons opkomt

‘Jij bent priester voor eeuwig.’ Hebreeën 7:21b

In de Bijbel wordt Jezus hogepriester genoemd. Die functie heeft hij in de hemel.1 Hij verbindt daar op dit moment mensen met God.

De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel heeft plaats- genomen (Hebreeën 8:1a).

Jezus geeft ons in de hemel de verzekering dat we definitief door hem gered zijn voor de eeuwigheid.

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten (Hebreeën 7:25).

Jezus bloedde aan het kruis voor ons. Hij heeft ons met zijn bloed gereinigd van al onze zonden. In de hemel is Jezus’ bloed de verzekering van onze eeuwige redding.

Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven (Hebreeën 9:12b).

Jezus is daar op die heerlijke, onveranderlijke, hemelse plaats om voor ons op te komen en ons al het goede te geven dat God ons gunt.

Christus is daarentegen aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht (Hebreeën 9:11).

Als je in verbinding staat met de hemel zul je ontdekken wat al dat goede is. Je kunt je daar je leven lang over verbazen – en daarna tot in de eeuwigheid!

1 Heb. 4:14-16