Hemel – In de hemel zit Jezus op de troon

‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. Filippenzen 2:11

In de Bijbel wordt Jezus koning genoemd. Die functie heeft hij ook in de hemel.1 Hij regeert daar als koning namens God. Jezus is in de hemel op de troon gaan zitten aan Gods rechterhand.

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God (Marcus 16:19).

Zijn koningschap werd al honderden jaren voordat hij op aarde kwam door de profeten van Israël voorspeld.2 Bij Jezus’ geboorte werd dat ook nog eens bevestigd door een engel.

‘Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn’ (Lucas 1:33a).

Voor zijn kruisiging speelden soldaten hun koningsspelletje met Jezus. Ze wisten niet dat ze de eeuwige koning die over alles zal regeren bespottelijk maakten.3

Maar nu iets bijzonders. Jezus ziet ook ons als koningen. Hij wil zijn overwinning met ons delen. Straks zullen we in zijn overwinning delen en met hem als koningen heersen. Dat is iets om je over te verbazen en naar uit te kijken!

‘Wie overwint zal samen met mij op de troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit’ (Openbaring 3:21).

1 Op. 19:16; 2 Jer. 23:5b; 3 Mat. 27:29