Hemel – De hemel is de plek van Jezus

Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan. 1 Petrus 3:21b-22a

De hemel is een echte plek. We weten dat Jezus er vandaan kwam. Hij zegt over zichzelf:

‘Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld’ (Johannes 6:33).

We weten ook dat hij na zijn dood en opstanding als echt mens weer naar de hemel teruggegaan is.

Vanaf het begin tot aan de dag dat hij in de hemel werd opgenomen (Handelingen 1:2).

Jezus is dus als mens naar de hemel gegaan. Na zijn opstanding uit de dood hebben zijn volgelingen met een echt mens gesproken. Ze hebben een echt mens vis en brood zien eten. Ze konden de wonden aanraken die hij als echt mens aan de kruisiging had overgehouden. Toen hij naar de hemel vertrok strekte hij als echt mens zijn handen naar zijn volgelingen uit om hen te zegenen. En nu is hij als echt mens in de hemel.

De hemel is de plek van Jezus. Maar hij heeft zich daar niet teruggetrokken. Hij is in de hemel om daar vanuit zijn invloed op aarde uit te oefenen. Zijn we verbonden met hem, dan geeft hij ons de zekerheid dat we net als hij in de hemel zullen komen.

En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding (Hebreeën 5:9).