Hemel – In de hemel woont God

Uit de hemel ziet de HEER omlaag. Psalm 33:13a

Het belangrijkste kenmerk van de hemel is misschien wel dat God er woont. Hij heeft de hemel geschapen om er zelf te wonen.

Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn naam is HEER (Amos 9:6).

Omdat God de HEER is die er voor mensen wil zijn, heeft hij de hemel met een speciaal doel gemaakt. Hij onderhoudt vanuit de hemel het contact met de aarde.

‘Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?’ spreekt de HEER. ‘Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?’ spreekt de HEER (Jeremia 23:24).

God woont wel in de hemel, maar hij is groter dan de hemel. Hij is ook groter dan de hemel en de aarde samen.

Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen (Psalm 108:6).

Omdat God groter is dan de huidige hemel en aarde, kan hij ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Hij zal dat doen om straks voor altijd samen met men- sen te zijn. Dan zullen we nog veel beter begrijpen waarom alles er was en waarom we er voor altijd mogen zijn.