Hemel – Waar is de hemel eigenlijk?

Er klonk een luide stem uit de hemel, die zei: ‘Kom hierboven.’ Openbaring 11:12

De hemel kun je niet zien. Niet met je aardse ogen. Maar waar is hij dan? De hemel is boven ons, kun je lezen in de Bijbel. Het is een plek waar je naar opkijkt, zoals Jezus deed als hij bad.1 Je kunt er naartoe reizen, omhoog. Dat kon Jezus tenminste, bij zijn hemelvaart.2 Engelen komen juist weer uit de hemel omlaag.3 In alle beschrijvingen gaat het om een hooggelegen plaats, in ieder geval hoger dan ons denkvermogen.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen (Jesaja 55:9).

Misschien is de hemel onderdeel van ons heelal. Misschien is hij ook wel in een andere dimensie en staat hij los van onze tijd en ruimte. In ieder geval kunnen we nauwelijks bevatten wat de hemel is. En als je daar geweest bent, kun je het haast niet onder woorden brengen. Paulus probeert het niet eens. (Niet dat hij niets over de hemel kon vertellen. Hij schreef er vaak genoeg over. Maar wat hij hoorde was alleen voor daar.)

Ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken (2 Korintiërs 12:3-4).

De hemel is dus een echte plaats, maar wel van een heel andere kwaliteit dan onze wereld. En dat is onze bestemming!

1 Marc. 6:41; 2 Luc. 24:51; 3 Mat. 28:2