Hemel – Jezus schrijft jouw hemelse paspoort

‘Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de stad van mijn God.’ Openbaring 3:12b

Wie je bent wordt bepaald door wat er in je hart leeft. Dat is als het ware je per- soonlijke paspoort. Twee dingen staan daarin. 1. Jouw unieke identiteit. 2. Waar je thuishoort.

Wat leeft er in je hart? Verlang je ernaar om als Gods kind Gods naam te dragen? En verlang je naar de plek die hij je wil geven? Dat gebeurt als Jezus jouw persoonlijke paspoort schrijft.

  1. Jezus schrijft Gods naam in je hart. Dat God er altijd voor jou zal zijn. Omdat hij je Vader is. Dat jij dan ook zijn geliefde kind bent. En dat hij al jouw zonden heeft weggenomen toen Jezus daarvoor stierf, zodat je nu altijd onbelemmerd zijn liefde kunt ontvangen. Dat schrijft Jezus op jou. Dat is wie je bent.
  2. Jezus schrijft ook Gods stad in je hart. De plek waar je thuishoort. Jouw vaderstad is daar waar God woont. En waar hij regeert met zijn vrede, bescherming en liefde. Daar ben je welkom, samen met alle mensen die God om zich heen heeft verza- meld. Ook dat schrijft Jezus op jou. Dat is waar je mag zijn.

Zo schrijft Jezus jouw toegangsbewijs tot de hemel. Hij gunt die jou, zodat je mag zijn wie hij is (net zo’n een kind van God als hij) en mag wonen waar hij woont (in de hemel).