Hemel – Heimwee naar een plaats en een persoon

‘Dan zullen jullie zijn waar ik ben.’ Johannes 14:3b

We leven allemaal met een gevoel van heimwee. Alsof we iets missen. In ons hart verlangen we naar een volmaakte plaats en een volmaakte vriend. Jezus haakt in op dat dubbele verlangen van ons als hij zegt:

‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers … Wanneer ik een plaats voor jullie gereed- gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben’ (Johannes 14:2-3).

Jezus geeft je dus de plaats waarnaar je verlangt. Hij is door hemzelf voor je klaar- gemaakt, zegt hij. Moet je je voorstellen: de bouwvakkerszoon is speciaal voor jou gaan bouwen. Hij heeft een woning voor je klaargemaakt die precies bij jou past en waarin je je perfect thuisvoelt. Thuis in het huis van onze Vader.

Jezus geeft je ook de vriendschap waarnaar je verlangt. Die vriend is hij zelf. Hij komt terug, zegt hij. Stel je voor: de Zoon van God die er speciaal voor jou zal zijn. Jezus is degene die je verlangen naar een volmaakte vriend vervult.

Het heimwee waar je mee rondloopt is een heimwee naar de hemel. Die wordt vervuld op de plaats die Jezus jou wil geven en bij de vriend die hij voor jou wil zijn. Daar mag je je nu al op afstemmen. Ik zou zeggen: benut je tijd en concentreer je vaker op Jezus en de hemel. Neem je hemelmoment!