Hemel – Geloof je dat alles beter zal worden?

‘Hoe zult u geloven, wanneer ik u van het hemelse spreek?’ Johannes 3:12b

De Bijbel is onze handleiding voor de hemel. Het woord hemel komt ongeveer 780 keer in de Bijbel voor. Dat is echt heel vaak. Zelfs als je de blauwe lucht ervan aftrekt is dat nog steeds veel vaker dan andere woorden die we belangrijk vinden, zoals liefde, goedheid of zegen (woorden die trouwens pas echt betekenis krijgen als ze verbon- den worden met de hemel). Wil je vanuit de hoop die de Bijbel geeft leven, dan is het belangrijk dat je goed weet wat die over de hemel zegt. Met hemel bedoelt de Bijbel Gods woonplaats en ook de toekomstige woonplaats van Gods kinderen.

Jezus is onze gids voor de hemel. Er is niemand in de Bijbel die zoveel over de hemel spreekt als hij. Het is alsof hij het gordijn dat de hemel verborgen hield opentrekt, om ons een geweldig uitzicht op een heerlijke toekomst te geven. We zullen het beste leven leven in de beste omgeving – en dat voor eeuwig!

Juist in deze tijd met zijn dreigingen en rampen hebben we het nodig dat we een andere werkelijkheid voor ons zien. Het zal echt anders worden! Nu nog leven we als vreemdelingen op een vreemde plaats, maar straks zullen we thuis zijn. Nu nog kennen we God en mensen op afstand, maar dan zullen we elkaar echt kennen.1

Ben je dankbaar dat de Bijbel je die hoop geeft? Heb je zin om je voorstellingsver- mogen daarmee te voeden? Blijf lezen en meekijken! (Tip: leg de Bijbel naast je als je verder leest en blader mee.)

1 1 Kor. 13:12