Hemel – Jij bent welkom in de feestvreugde van die stad

‘Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’ Matteüs 25:21b

In de hemel zijn we bevrijd van de druk dat alles af moet. Alles is al af! We zullen niet meer lijden aan ouderdom en slijtage. We zijn ook bevrijd van de beperkingen van ons lichaam. Zelfs de zwaartekracht zal ons niet langer hinderen. Maar we zullen wel volop genieten. De hemelse stad zal vol feestmaaltijden zijn. Mannen en vrouwen zullen in hun volmaakte lichamen, gekleed in de prachtigste kleding, stralend in hun volmaakte identiteit, samen eten en drinken.

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen (Jesaja 25:6).

Waarom die feestvreugde? Omdat iedereen ervan doordrongen is hoe goed God is. Hij heeft ons goedgemaakt en alles in de schepping tot zijn bestemming gebracht. Alles en iedereen is daarvan doordrongen. Dat moet gevierd worden!

Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn (Habakuk 2:14).

Het nieuwe Jeruzalem is een stad met kleurrijke fundamenten, glanzende, door- zichtige straten, poorten die altijd open staan, woontorens die kilometers hoog reiken, een rijkdom van verscheidenheid aan kunst en cultuur, bomen, rivieren, een paradijselijke natuur, en dat allemaal gedompeld in warm licht. Maar het is vooral een stad waar gefeest wordt!