Hemel – Job krijgt een pleitbezorger

‘Hij wordt door God in ere hersteld.’ Job 33:26b

Job komt in een verschrikkelijk lijden terecht. Hoe komt dat? Kijk wat zich op dat moment in de hemel afspeelt. Satan zit erachter. Drie vrienden komen Job zogenaamd troosten. Ze geven hem de schuld. Maar Job verweert zich en geeft God de schuld.

‘Ik zal veroordeeld worden, waarom zal ik nog vruchteloos verder zwoegen?’ (Job 9:29).

Job worstelt met God, maar hij weet ook dat er geen hoop is zonder God.

‘Als een mens sterft – kan hij dan herleven?’ (Job 14:14a).

Uiteindelijk vraagt hij God om hulp.

‘God, stel uzelf borg voor mij, wie staat er anders voor mij in?’ (Job 17:3).

Jobs vrienden hebben hem niet kunnen helpen. Maar dan komt er een vierde vriend. Die zegt hoe Job gered kan worden: hij heeft een pleitbezorger nodig (Job 33:23-28). Als die er is, moet de satan zwijgen. Hoor dan wat God over Job zegt.

‘Laat niet toe dat hij in de afgrond afdaalt, ik heb een losprijs voor hem verkregen’ (Job 33:24b).

Wat zal Job dan zeggen?

‘Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten’ (Job 33:28).

Als er een pleitbezorger in ons leven komt, gaat de hemel open. Dat doet Jezus!