Hemel – Jouw hemels DNA

We weten dat we uit God voortkomen. 1 Johannes 5:19a

Weet wie jij bent in Jezus! Straks zul je aan hem gelijk zijn. Maar dat proces is al begonnen. Wat God betreft ben je het al! Jij bent nu al in hem geplaatst. Het is goed om te herhalen wat God over jou zegt. Daarmee leg je alle andere stemmen het zwijgen op. Hier een paar bijbelteksten die je dankzij Jezus op jezelf mag toepassen.

Ik ben nu al…
een kind van God (Rom. 8:16);
vol liefde uitgekozen (Ef. 1:4);
door genade gered, dankzij geloof (Ef. 2:8):
door zijn bloed verlost en vergeven, dankzij genade (Ef. 1:7);
als rechtvaardige aangenomen door genade (Tit. 3:7);
een nieuwe schepping, door de Geest beheerst (2 Kor. 5:17, Rom. 8:4); vrijgekocht van de vloek van de wet (Gal. 3:13);
gered uit de macht van de duisternis (Kol. 1:13);
overgebracht naar het rijk van Gods geliefde Zoon (Kol. 1:13); erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Jezus (Rom. 8:17); gezegend met talrijke geestelijke zegeningen (Ef. 1:3);
overwinnaar door het bloed van het Lam (Op. 12:11);
het evenbeeld van Jezus (Rom. 8:29);
tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft (Fil. 4:13);
meer dan overwinnaar, dankzij hem die mij liefheeft (Rom. 8:37);
en… bestemd voor de hemel (1 Joh. 3:1-3)!