Hemel – Zeg: ‘Ik zie Jezus als ik mezelf zie!’

Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Psalm 17:15

Ha! Een nieuwe dag om ons over Jezus te verbazen. Een nieuwe mogelijkheid om ons te verzadigen met zijn beeld. Jezus, die ons recht heeft gedaan. Die alles op zich nam wat wij verdienden, zodat alles voor ons beschikbaar kwam wat hij verdiende.

We mogen ons ook vandaag weer oefenen om op zijn plaats te gaan staan. De ruil die Jezus met zijn kruisdood voltrok, maakt het mogelijk dat we op hem zullen lijken.1

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon (Romeinen 8:29a).

Zo’n kind van God worden als Jezus, dat is onze bestemming. We zijn door God in zijn genade geschapen en uitgekozen om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Dat is niet iets wat ver weg ligt, buiten ons bereik.

Wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister (Romeinen 8:30b).

Nu al! Kijk je vandaag toevallig in de spiegel, vergeet dan even al je tekorten en oneffenheden. Probeer een moment met Gods ogen naar jezelf te kijken. Kijk vanuit hemels perspectief naar jezelf. Oefen je om Jezus te zien.2 Als je verzadigd wordt met zijn beeld, heb je genoeg voor de rest van de dag.

1 2 Kor. 5:21; 2 2 Kor. 3:18