Hemel – Ben jij al als Jezus?

God zei: ‘Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Genesis 1:26a, 27a

Evenbeeld, drie keer evenbeeld! Want God wil als Vader mensen die op hem lijken. Kinderen! Die wil hij zegenen, staat er vervolgens, zodat ze talrijk worden.1 Jazeker: onze hemelse Vader wil een aarde vol gezegende zonen en dochters.
Zoals een kunstenaar de drang heeft om zichzelf voortdurend uit te drukken in zijn werk, zo heeft God de Schepper het verlangen om mensen te maken die op hem zullen lijken. En zoals een kunstenaar veel kunstwerken nodig heeft om tot uitdruk- king te brengen wie hij is, zo wil God veel kinderen om tot uitdrukking te brengen hoe groot en rijk en veelzijdig hij is.2

Het prototype van Gods zonen en dochters is zijn Zoon Jezus Christus. Hij is een per- fecte weerspiegeling van de Schepper. Hij brengt de Vader precies tot uitdrukking. Hij is ook degene die als voorbeeld geldt voor al die andere zonen en dochters. Wij zijn bestemd om op hem te lijken. God zal niet rusten voordat jij op Jezus lijkt.3

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters (Romeinen 8:29).

1 Gen. 1:28; 2 Ef. 3:18, 19; 3 Ef. 1:4-6