Hemel – Hoe reageer jij op Jezus?

Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. Filippenzen 2:10

Hoe reageer je op de zegen die God jou wil geven? Buig je voor hem? Jezus kwam speciaal voor jou naar deze wereld. Om jou te kunnen zegenen. Daarvoor ging hij voor jou door het vuur.

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis (Filippenzen 2:6-8).

Jezus kwam dus heel persoonlijk naar jou toe. De zegen die hij jou aanbiedt, komt dan ook met zijn eigen persoon, die hij voor jou heeft ingezet. Zo biedt hij zich aan. Daar kun je maar op één manier op reageren. Door op je knieën te gaan en te zeg- gen dat hij de baas in jouw leven mag zijn. Op dat moment doe je wat straks heel de kosmos zal doen. Maar jij nu al. Je maakt hem tot Heer. Hij mag in jouw bestaan regeren.Ontdek dan met wat voor zegen hij komt!

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader (Filippenzen 2:9-11).