Hemel – De hemel is er om gretig uit te ontvangen

Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Hebreeën 9:11a

Echt, je hebt aan een leven lang niet genoeg om te ontdekken wat Jezus allemaal te geven heeft. Straks zullen we versteld staan, als Jezus terugkomt. Maar de verbin- ding is nu al gelegd, je kunt vandaag al ongehinderd ontvangen.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Efeziërs 1:3).

Gods schatkamers staan open. Dankzij Jezus kon God de heilige Geest naar jou sturen. Hij helpt je om al zijn schatten te ontvangen en toe te passen.

In hem worden alle beloften van God ingelost (2 Korintiërs 1:20a).

De heilige Geest bevestigt dat jij nu al je plek in de hemel hebt. Hoewel je nog op aarde rondloopt in een kwetsbaar lichaam, ben je in de geest niet alleen verbonden met de hemel, maar zelfs ingeburgerd.1 Daarom mag je daar je ogen oefenen om te ontdekken waar je allemaal recht op hebt.

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God (Kolossenzen 3:1).

1 Ef. 2:6