Hemel – Kroningspsalmen vol verwachting

Juich als de HEER, uw koning, verschijnt. Psalm 98:6b

Je zou de Psalmen 93-99 eens helemaal moeten lezen. Het zijn de zeven kronings- psalmen. Het zijn ook zeven Psalmen vol verwachting. Hoe kan het ook anders, als we de koning al voor ons zien! God is koning. Alles en iedereen buigt voor hem.

Ga binnen, laten wij buigen en aanbidden, knielen voor de HEER, onze maker (Psalm 95:6).

Straks zal zijn heerschappij de hele schepping doordrenken. Daar ziet alles en iedereen naar uit.

De HEER is koning – laat de aarde juichen (Psalm 97:1).

Jezus heeft in de hemel al bereikt wat straks op de nieuwe aarde compleet zichtbaar wordt. Hij heeft ons vergeven en onze zonden op zich genomen. God heeft ons daarom rechtvaardig verklaard. Goedgekeurd. Geheiligd. Daar zal iedereen in de hemel en op de aarde van staan te kijken.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen zijn majesteit (Psalm 97:6).

Als je deze kroningspsalmen leest in het licht van Jezus, kun je maar op één manier reageren.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, en breng hulde aan zijn heilige naam (Psalm 97:11-12).